Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders en een teamlid van school. Wij organiseren samen met de leerkrachten en andere enthousiaste hulpouders verschillende activiteiten op CBS De Wereld.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie is de MR?

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.

Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de acht protestant christelijke scholen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan.

Wat doet de MR?

De algemene taken en de rechten van de MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op School (WMS).
De medezeggenschapsraad denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Op sommige onderwerpen mag de MR ook meebeslissen in de keuzes die gemaakt worden.

De MR vergadert zes keer per jaar. De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is heel waardevol.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je meer informatie? Of wil je komen kennismaken? Neem contact met ons op via onderstaande links.