Ieder kind is uniek en goed zoals hij is

Wij stellen samen met de kinderen ambitieuze leerdoelen die recht doen aan het kind als mens. Wij hebben zowel aandacht voor de cognitieve, de persoonlijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen geven bij onszelf leiding aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij ervaren dat fouten maken bij ons mag.

Onderwijs gericht op de eigen onderwijsbehoeften

Er is bij ons op school bewust aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. Dit wordt op maat en op niveau aangeboden aan de kinderen zodat zij in hun eigen tempo kunnen leren. Hierdoor zijn onze kinderen goed toegerust op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Kinderen zijn de toekomst

Wij willen de creativiteit en de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, vasthouden en verder ontwikkelen vanuit een Christelijke identiteit. Kinderen leren bij ons wie zij zijn, wat ze nog niet kunnen, wat ze graag willen leren en welke mogelijkheden de wereld biedt.

Lesinhoud

Ouders

Wij vinden een goede afstemming en wisselwerking met ouders heel belangrijk. De samenwerking met ouders is op basis van wederzijds vertrouwen. We hebben afspraken voor de omgang met elkaar en de ruimte om ons heen. Dat geldt ook voor de leer- en werkwijze. Daardoor heerst er rust en regelmaat in onze school, zodat we ons allemaal in een fijne omgeving kunnen ontwikkelen.

Ons team

‘Wat men moet leren doen, leert men door te doen’

Waarden en normen uit christelijke traditie

De Christelijke identiteit dragen wij uit als school in onze wijze van samenwerken met de kinderen, het personeel, de ouders en de buurt. Wij geloven dat de christelijke waarden en normen een stevige basis bieden voor de kinderen om zichzelf als mens en burger te vormen.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je meer informatie? Of wil je komen kennismaken? Neem contact met ons op via onderstaande links.