Het voordeel van een nieuw schoolgebouw is dat we het helemaal kunnen bouwen en inrichten naar onze filosofie. Dit zul je terugzien in de ruimtes en gangen die volledig zijn ingericht om bewegen te stimuleren. Verder zul je er geen klaslokalen vinden, maar juist open ruimtes waar units bij elkaar komen en van elkaar leren. Een gebouw waar modern onderwijs gerealiseerd wordt, dat recht doet aan de onderwijsbehoeften van kinderen in de meest brede zin van het woord.