Datum schoolopening is bekend!

We zijn druk bezig met het uitwerken van ideeën voor de lesinhoud, het schoolgebouw en heel veel meer. Maar een stip aan de horizon is altijd belangrijk. Per augustus 2023 zal CBS De Wereld starten met het geven van onderwijs voor kinderen uit leerjaar (groep) 1 en 2.